แหล่งเรียน รู้สาธารณะ

ลำดับ รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ บริหารงานโดย รูปแบบของการบริหารจัดการ (ประเภทของต้นสังกัด) สังกัด (กระทรวง/องค์กร) ที่อยู่ ภาค จังหวัด อำเภอ เบอร์โทรศัพท์ website
1 ศูนย์เรียนรู้ประจำชุมชนริมน้ำจันทบูร ศูนย์การเรียนรู้  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา คณะกรรมการพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูร เอกชน ชุมชน เลขที่ 69 ถนนสุขาภิบาล ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 ตะวันออก จันทบุรี เมืองจันทบุรี 081-945-5761  
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลเขาบายศรี ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลตำบลเขาบายศรี รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารศูนย์เด็กเล็กตำบลเขาบายศรี ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 ตะวันออก จันทบุรี ท่าใหม่ 081-292-8743  
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านคลองกะทา ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองกระทา ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180 ตะวันออก จันทบุรี สอยดาว 093-923-0908 https://www.facebook.com/baanklongkatha 
4 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ศูนย์การเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา มูลนิธิ บ้านอ่างเอ็ด ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 ตะวันออก จันทบุรี ขลุง 089-833-8600  
5 ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูภาษาของวัฒนธรรมชอง ศูนย์การเรียนรู้  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ชุมชนคลองพลู เอกชน ชุมชน หมู่ 4 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210 ตะวันออก จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ 086-111-4752  
6 พิพิธภัณฑ์โบราณ สถานเมืองเพนียด วัดทองทั่ว พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ วัดทองทั่ว มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด วัดทองทั่ว เลขที่ 35 หมู่ 4 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 ตะวันออก จันทบุรี เมืองจันทบุรี 0-3932-5763  
7 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ห้องสมุด  ประวัติศาสตร์ สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี กรมศิลปากร รัฐ กระทรวงวัฒนธรรม ศาลากลางเก่าจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 ตะวันออก จันทบุรี เมืองจันทบุรี 0-3932-4685 / 0-3932-3923 http://www.finearts.go.th/12archives/2015-07-27-04-02-50.html 
8 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดจันทบุรี ศูนย์การเรียนรู้  เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ รัฐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ เลขที่ 1212/21 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 ตะวันออก จันทบุรี เมืองจันทบุรี 0-3931-2552  
9 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี กรมศิลปากร รัฐ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 ตะวันออก จันทบุรี เมืองจันทบุรี 0-3932-3923 / 0-3932-4685  https://goo.gl/NfnbAb 
10 หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี กรมศิลปากร รัฐ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 2/4 ถนนเทศบาล 3 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 ตะวันออก จันทบุรี เมืองจันทบุรี 0-3932-1211 / 0-3932-2168 http://www.finearts.go.th/chantaburilibrary/ 
11 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 5 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 22210 ตะวันออก จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ 0-3930-9249 https://goo.gl/xiiq4G 
12 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดจันทบุรี ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 ตะวันออก จันทบุรี เมืองจันทบุรี 0-3931-2744 https://th-th.facebook.com/titya.Monday 
13 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาสอยดาว ศูนย์การเรียนรู้  ธรรมชาติวิทยา สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จันทบุรี 22180 ตะวันออก จันทบุรี สอยดาว n/a https://goo.gl/Sufcfb 
14 ห้องสมุดประชาชนอำเภอขลุง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ ถนนเทศบาลสาย 1 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 ตะวันออก จันทบุรี ขลุง 0-3944-1466  
15 ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าใหม่ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ เลขที่ 1/2 หมู่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 ตะวันออก จันทบุรี ท่าใหม่ 0-3949-4127 http://www.facebook.com/ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าใหม่-จังหวัดจันทบุรี-159221734470007/ 
16 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแหลมสิงห์ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ เลขที่ 19/5 หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22190  ตะวันออก จันทบุรี แหลมสิงห์ 0-3943-4405 https://goo.gl/nmT6T6 
17 ห้องสมุดประชาชนอำเภอโป่งน้ำร้อน ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ เลขที่ 154/3 หมู่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140 ตะวันออก จันทบุรี โป่งน้ำร้อน 0-3944-7381 https://goo.gl/yy5Y2h 
18 ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะขาม ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ เลขที่ 255 หมู่ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150 ตะวันออก จันทบุรี มะขาม n/a http://chan.nfe.go.th/makham_lib/index.php 
19 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ เลขที่ 1/1 หมู่ 1 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160 ตะวันออก จันทบุรี แก่งหางแมว 0-3930-8211 http://chan.nfe.go.th/kaeng_lib/index.php 
20 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสอยดาว ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ เลขที่ 590 หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180 ตะวันออก จันทบุรี สอยดาว 0-3942-1273 http://chan.nfe.go.th/soidao_lib/index.php 
21 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยงานอิสระ ไม่สังกัดส่วนราชการ กระทรวงหรือหน่วยงาน เลขที่ 31 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 ตะวันออก จันทบุรี ท่าใหม่ 0-3943-3216-8 https://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/index_1.html 
22 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อุทยานทางธรรมชาติ  ธรรมชาติวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210  ตะวันออก จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ 081-945-0049  
23 อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น อุทยานทางธรรมชาติ  ธรรมชาติวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติ รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านโป่งเกตุ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160  ตะวันออก จันทบุรี แก่งหางแมว 087-953-3316  
24 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายปรีชา ปิยารมย์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายปรีชา ปิยารมย์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 ตะวันออก จันทบุรี เมืองจันทบุรี 081-860-2491  
25 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายธีรเซษฐ บำรุงรักษ์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายธีรเซษฐ บำรุงรักษ์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150 ตะวันออก จันทบุรี มะขาม 087-131-8022  
26 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายอุทัย ดาวไสว ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายอุทัย ดาวไสว รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22190 ตะวันออก จันทบุรี แหลมสิงห์ 08-0633-7707  
27 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายอุดม วรัญญูรัฐ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายอุดม วรัญญูรัฐ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170 ตะวันออก จันทบุรี ท่าใหม่ 081-865-4846  
28 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นางสาวทองใส สมศรี ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางสาวทองใส สมศรี รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 ตะวันออก จันทบุรี ขลุง 081-439-7317  
29 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายสมศักดิ์ เลขการ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสมศักดิ์ เลขการ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบล วังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22170 ตะวันออก จันทบุรี นายายอาม 081-945-0521  
30 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายกิติภูมิ พรเจีย ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายกิติภูมิ พรเจีย รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 22210 ตะวันออก จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ 081-982-9007  
31 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายปัญญา หมูคำ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายปัญญา หมูคำ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140 ตะวันออก จันทบุรี โป่งน้ำร้อน 084-783-5299  
32 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ น.ส.อารีรัตน์ พูลปาน ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม น.ส.อารีรัตน์ พูลปาน รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบล เขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160 ตะวันออก จันทบุรี แก่งหางแมว 089-245-9979  
33 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายสิงไพ จำปาแดง ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสิงไพ จำปาแดง รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบล ทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180 ตะวันออก จันทบุรี สอยดาว 084-779-3864  
34 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว รัฐ กระทรวงมหาดไทย บ้านเสม็ดงาม หมู่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 ตะวันออก จันทบุรี เมืองจันทบุรี 0-3949-8028 / 089-507-7806  
35 ห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 108 หมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 ตะวันออก จันทบุรี เมืองจันทบุรี 0-3931-1038  
36 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (อ่าวคุ้งกระเบน) สวนสัตว์/สัตว์น้ำ  ธรรมชาติวิทยา กรมประมง รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เลขที่ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 ตะวันออก จันทบุรี ท่าใหม่ 0-3936-9216 / 0-3943-3216