แหล่งเรียน รู้สาธารณะ

ลำดับ รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ บริหารงานโดย รูปแบบของการบริหารจัดการ (ประเภทของต้นสังกัด) สังกัด (กระทรวง/องค์กร) ที่อยู่ ภาค จังหวัด อำเภอ เบอร์โทรศัพท์ website
1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลหนองหิน ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลตำบลหนองหิน รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เชียงคาน 0-4285-4034  
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนบ้านเพิ่ม ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านเพิ่ม รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนบ้านเพิ่ม หมู่ 7 ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42246 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ผาขาว 081-729-7776  
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลเชียงกลม ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลตำบลเชียงกลม รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เทศบาลตำบลเชียงกลม ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ปากชม 0-4207-5164 / 085-756-8521  
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านเหมืองแพร่ ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย นาแห้ว 092-580-9056  
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลวังสะพุง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลตำบลวังสะพุง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารที่พักผู้โดยสารเก่า (ข้างวัดศรีชมชื่น) ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วังสะพุง 085-460-0749  
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บ้านเมตตา ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วังสะพุง 098-643-5784  
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลปวนพุ ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ สวนหินผางาม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 42190 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองหิน 0-4281-0820 / 085-319-2980 https://bit.ly/2xHOSQ1 
8 พิพิธภัณฑ์ประภัศร์จันทโชติ พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา วัดศรีจันทร์ มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด วัดศรีจันทร์ เลขที่ 83 หมู่ 1 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เมืองเลย 0-4283-4930 / 087-224-7676  
9 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้าย พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา วัดโพนชัย มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด วัดโพนชัย ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ด่านซ้าย 0-4289-1094 https://www.facebook.com/phitakhonmuseum 
10 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม มูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา มูลนิธิ เลขที่ 146 หมู่ 8 บ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 42230 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ภูหลวง 0-4284-1679 / 087-819-7383  
11 สถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง ศูนย์การเรียนรู้  ธรรมชาติวิทยา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ภูเรือ 088-005-9059  
12 สวนรุกขชาติภูข้าว สวนพฤกษศาสตร์  ธรรมชาติวิทยา สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่ 6 บ้านป่าหวายพัฒนา ถนนเลยนาด้วง ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42210 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย นาด้วง 0 4288 7015, 08 8538 6938 www.dnp.go.th/botany/garden.html 
13 สวนรุกขชาติปากปวน สวนพฤกษศาสตร์  ธรรมชาติวิทยา สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่ 11 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วังสะพุง 08 5453 5599 www.dnp.go.th/botany/garden.html 
14 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดเลย ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 90 ถนนสถล-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เมืองเลย 0-4281-2657 http://www.facebook.com/comlibrary 
15 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคาน ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 2 ถนนปากชม-เชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เชียงคาน 0-4242-1914  
16 ห้องสมุดประชาชนอำเภอด่านซ้าย ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ด่านซ้าย 0-4289-1094 https://www.facebook.com/librarydansai/ 
17 ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนภูมิวิถี ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วังสะพุง 0-4285-0672 https://www.facebook.com/librarywangsaphung/ 
18 ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าลี่ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนฑรงฆะศิริ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ท่าลี่ 0-4288-9014 / 0-4288-9383 https://goo.gl/Mfu1rD 
19 ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากชม ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 1 บ้านปากชม ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ปากชม 0-4288-1085 / 0-4288-1138  
20 ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเรือ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 128 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ภูเรือ 0-4281-2657 http://www.facebook.com/library.phu/ 
21 ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแห้ว ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 88 หมู่ 2 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย นาแห้ว 0-4289-7179 http://www.facebook.com/ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแห้ว-1399457610269069/ 
22 ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกระดึง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ว่าการอำเภอภูกระดึง อาคารศาลาประชาคม ถนนราชวิถี ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ภูกระดึง 0-4287-1075 http://www.facebook.com/LibraryPKD/ 
23 ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาด้วง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 194 หมู่ 6 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42210 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย นาด้วง 0-4288-7557  
24 ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูหลวง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 9 ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 42230 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ภูหลวง 0-4287-9032 http://www.facebook.com/ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูหลวง-1633145596722171/ 
25 ห้องสมุดประชาชนอำเภอผาขาว ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 329/34 หมู่ 16 ตำบลโนนบ่อแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ผาขาว 0-4281-8136 http://www.facebook.com/ห้องสมุดประชาชนอำเภอผาขาว-721412634550788/ 
26 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเอราวัณ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 714 หมู่ 13 ถนนเลย-อุดรธานี ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เอราวัณ 0-4285-3027  
27 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหิน ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 222/2 หมู่ 2 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 42190 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองหิน 0-4285-2150  
28 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานทางธรรมชาติ  ธรรมชาติวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติ รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่ 1 บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ภูกระดึง 0-4281-0333  
29 อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานทางธรรมชาติ  ธรรมชาติวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติ รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ภูเรือ 0-4280-1716  
30 อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อุทยานทางธรรมชาติ  ธรรมชาติวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติ รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย นาแห้ว 0-4280-7616  
31 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นางสุมาลี โคลส์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางสุมาลี โคลส์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 8 หมู่ 5 ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย นาแห้ว 087-190-8887  
32 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายทำเนียบ อารยะศิลปธร ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายทำเนียบ อารยะศิลปธร รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 41 หมู่ 3 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เชียงคาน 085-743-1332  
33 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายบรรทัด สุปันโน ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายบรรทัด สุปันโน รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 158 หมู่ 1 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 42190 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองหิน 062-768-7951  
34 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายสังวร จันทะคีรี ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสังวร จันทะคีรี รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 57 หมู่ 2 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ด่านซ้าย 089-576-4937  
35 ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด ศูนย์การเรียนรู้  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา วิสาหกิจชุมชนบ้านนาป่าหนาด รัฐ กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 1/2 หมู่ 4 ถนนนาบอนสงเปือย ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เชียงคาน 086-035-4738  
36 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นางอรุณีย์ วังเหนือ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางอรุณีย์ วังเหนือ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เมืองเลย 061-127-0947  
37 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายวรวุทธ บัวลา ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายวรวุทธ บัวลา รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วังสะพุง 096-142-3733  
38 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายวิสุทธิ์ ภาระกิจ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายวิสุทธิ์ ภาระกิจ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42210 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย นาด้วง 093-430-1758  
39 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายสุวรรณ กาญจนโกมล ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสุวรรณ กาญจนโกมล รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ท่าลี่ 086-219-0091  
40 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นางสุรูป แสนขันธ์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางสุรูป แสนขันธ์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ภูกระดึง 089-274-6009  
41 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายวิษณุ กุจะพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายวิษณุ กุจะพันธ์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เอราวัณ 089-940-2275  
42 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นางสาวรจนา กงสิมมา ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางสาวรจนา กงสิมมา รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ปากชม 089-019-0415  
43 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายปัจจัย ทอกไข ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายปัจจัย ทอกไข รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 42230 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ภูหลวง 086-036-0907  
44 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายสำเนียง เกิดไทย ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสำเนียง เกิดไทย รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ผาขาว 081-965-2337  
45 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายสมศักดิ์ ธัญญารักษ์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสมศักดิ์ ธัญญารักษ์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ภูเรือ 089-946-8113  
46 บ้านเหมืองแพร่ ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป ชุมชนบ้านเหมืองแพร่ เอกชน ชุมชน ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย นาแห้ว n/a  
47 ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกกบก ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงิ้ว รัฐ กระทรวงมหาดไทย ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วังสะพุง n/a  
48 ศูนย์เรียนรู้บ้านโคกรัง ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป ชุมชนบ้านโคกรัง เอกชน ชุมชน บ้านโคกรัง หมู่ 7 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เอราวัณ n/a  
49 ศูนย์เรียนรู้บ้านเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป ชุมชนบ้านเอราวัญ เอกชน ชุมชน ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เอราวัณ n/a  
50 ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนสวรรค์ ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป ชุมชนบ้านโนนสวรรค์ เอกชน ชุมชน หมู่ 3 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เอราวัณ n/a  
51 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เอราวัณ n/a  
52 ศูนย์ห้องเรียนอัจฉริยะเทศบาลตำบลเอราวัณ 1 ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป เทศบาลตำบลเอราวัณ รัฐ กระทรวงมหาดไทย ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เอราวัณ n/a  
53 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเอราวัณพัฒนาราม ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลผาอินทร์แปลง รัฐ กระทรวงมหาดไทย ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เอราวัณ n/a  
54 ศูนย์ห้องเรียนรู้อัจฉริยะเทศบาลตำบลเอราวัณ 2 ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป เทศบาลตำบลเอราวัณ รัฐ กระทรวงมหาดไทย ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เอราวัณ n/a  
55 หมู่บ้านหนองใหญ่ ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป ชุมชนบ้านหนองใหญ่ เอกชน ชุมชน หมู่บ้านหนองใหญ่ ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เอราวัณ n/a  
56 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์ไพวัลย์ ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ไพวัลย์ รัฐ กระทรวงมหาดไทย หมู่ 3 ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เอราวัณ n/a  
57 หมู่บ้านนาอ่างคำ ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป ชุมชนบ้านนาอ่างคำ เอกชน ชุมชน หมู่บ้านนาอ่างคำ หมู่ 3 ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เอราวัณ n/a  
58 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวุฒิสมานชัย ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด รัฐ กระทรวงมหาดไทย ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เอราวัณ n/a  
59 โรงเรียนบ้านซำม่วง ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป โรงเรียนบ้านซำม่วง รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 5 บ้านซำม่วง ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เอราวัณ n/a  
60 บ้านขัวไม้แดง ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป ชุมชนบ้านขัวไม้แดง เอกชน ชุมชน ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เอราวัณ n/a  
61 โรงเรียนบ้านเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป โรงเรียนบ้านเอราวัณ รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 3 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เอราวัณ n/a  
62 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนบ้านวังสะพุง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านวังสะพุง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วังสะพุง n/a  
63 โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม กรมปศุสัตว์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ด่านซ้าย