ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> กระบี่ > จำนวนที่ค้นหา : 43
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านทุ่งปรือ
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ กระบี่ เขาพนม
2
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลแหลมสัก
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ กระบี่ อ่าวลึก
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อพ่อหลวง เทศบาลตำบลเหนือคลอง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ กระบี่ เหนือคลอง
4
พิพิธภัณฑสถานคลองท่อม
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ กระบี่ คลองท่อม
5
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ ใต้ กระบี่ ปลายพระยา
6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ใต้ กระบี่ เกาะลันตา
7
Marine Discovery Center
ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา ใต้ กระบี่ เมืองกระบี่
8
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่)
สวนสัตว์/สัตว์น้ำ ธรรมชาติวิทยา ใต้ กระบี่ เมืองกระบี่
9
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ กระบี่ อ่าวลึก
10 ศูนย์การเรียนรู้องค์การจัดการน้ำเสียที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองกระบี่ ศูนย์การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ใต้ กระบี่ เมืองกระบี่
11 หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พพ.2 (สุสานหอย) อุทยานทางธรรมชาติ ธรรมชาติวิทยา ใต้ กระบี่ เมืองกระบี่
12
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
อุทยานทางธรรมชาติ ธรรมชาติวิทยา ใต้ กระบี่ เกาะลันตา
13
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดกระบี่
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ กระบี่ เมืองกระบี่
14
ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองท่อม
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ กระบี่ คลองท่อม
15
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปลายพระยา
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ กระบี่ ปลายพระยา
16
ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับ
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ กระบี่ ลำทับ
17
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตา
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ กระบี่ เกาะลันตา
18
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาพนม
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ กระบี่ เขาพนม
19
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเหนือคลอง
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ กระบี่ เหนือคลอง
20
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ใต้ กระบี่ เมืองกระบี่
[1-20] of 43