ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> กรุงเทพมหานคร > จำนวนที่ค้นหา : 244
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
พิพิธภัณฑ์ไม้
พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา กลาง กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
2
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ กลาง กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
3
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
4
สถาบันคึกฤทธิ์
ศูนย์การเรียนรู้ ศิลปะ กลาง กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
5 เรือนบรรเลง ศูนย์การเรียนรู้ ศิลปะ กลาง กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
6
พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง
พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
7
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ กลาง กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร
8
พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
9
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้
พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา กลาง กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต
10 วีอาร์ มิวเซียม พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ กลาง กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
11 พิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต
12
พิพิธภัณฑ์ แบทแคท มิวเซียม แอนด์ ทอยส์ ไทยแลนด์
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ กลาง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
13
พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
14
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร สามเสนใน
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
15 บ้านจิม ทอมป์สัน พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
16 พิพิธภัณฑ์ธนาคารกสิกรไทย พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ
17
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
18
อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา
อุทยานประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ กลาง กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร
19
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
20
พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวง
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
1 2 3 4 5 »
[1-20] of 244