ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> กาฬสินธุ์ > จำนวนที่ค้นหา : 69
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ ร่องคำ
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ สมเด็จ
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลนาดู ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ นาคู
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลถำสร้วงเทียง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ สามชัย
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลนามน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ นามน
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ชุมชนกมลาไสย ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กมลาไสย
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลกุดหว้า ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ เขาวง
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลนิคม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านคำม่วง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ คำม่วง
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลหนองกุงศรี ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ สมเด็จ
13 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลม่วงนา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ ดอนจาน
14 พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัดเขตตาราม พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
15 พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทองฤทธิ์ อุตตฺโม พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์
16 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดป่าพุทธมงคล พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
17 พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณบ้านดอนหัน วัดสว่างดอนหัน พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กมลาไสย
18 พิพิธภัณฑ์วัดบ้านโพนงาม พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กมลาไสย
19
พิพิธภัณฑ์สิรินธร
พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์
20 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ ยางตลาด
1 2 3 4 »
[1-20] of 69