ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> จันทบุรี > จำนวนที่ค้นหา : 36
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 ศูนย์เรียนรู้ประจำชุมชนริมน้ำจันทบูร ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออก จันทบุรี เมืองจันทบุรี
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลเขาบายศรี ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก จันทบุรี ท่าใหม่
3
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านคลองกะทา
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก จันทบุรี สอยดาว
4 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ศูนย์การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตะวันออก จันทบุรี ขลุง
5 ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูภาษาของวัฒนธรรมชอง ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออก จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ
6 พิพิธภัณฑ์โบราณ สถานเมืองเพนียด วัดทองทั่ว พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออก จันทบุรี เมืองจันทบุรี
7
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี
ห้องสมุด ประวัติศาสตร์ ตะวันออก จันทบุรี เมืองจันทบุรี
8
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออก จันทบุรี เมืองจันทบุรี
9
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก จันทบุรี เมืองจันทบุรี
10
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ
11
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดจันทบุรี
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก จันทบุรี เมืองจันทบุรี
12
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาสอยดาว
ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออก จันทบุรี สอยดาว
13 ห้องสมุดประชาชนอำเภอขลุง ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก จันทบุรี ขลุง
14
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าใหม่
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก จันทบุรี ท่าใหม่
15
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแหลมสิงห์
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก จันทบุรี แหลมสิงห์
16
ห้องสมุดประชาชนอำเภอโป่งน้ำร้อน
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก จันทบุรี โป่งน้ำร้อน
17
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะขาม
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก จันทบุรี มะขาม
18
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก จันทบุรี แก่งหางแมว
19
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสอยดาว
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก จันทบุรี สอยดาว
20
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออก จันทบุรี ท่าใหม่
[1-20] of 36