ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> ฉะเชิงเทรา > จำนวนที่ค้นหา : 39
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดหนามแดง พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออก ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เปรง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หมู่บ้านหัวไทร ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ฉะเชิงเทรา บางคล้า
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ปากคลองบางขนาก ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลคลองขุด ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ฉะเชิงเทรา บางปะกง
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ชำป่างาม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนวัดหัวสำโรง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ฉะเชิงเทรา แปลงยาว
8 พิพิธภัณฑ์ทหารกองพัน ทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 111 พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออก ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
9 พิพิธภัณฑ์โบราณของชาวนา พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออก ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม
10
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ฉะเชิงเทรา แปลงยาว
11
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก ฉะเชิงเทรา บางปะกง
12
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
13
สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน
สวนพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออก ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม
14 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางคล้า ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก ฉะเชิงเทรา บางคล้า
15
ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนมสารคาม
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม
16
ห้องสมุดประชาชนอำเภอราชสาส์น
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น
17 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโพธิ์ ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์
18 ห้องสมุดประชาชนวิบุลลักสม์ กศน. อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว
19
ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองเขื่อน
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน
20
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสนามชัยเขต
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต
[1-20] of 39