ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> ชลบุรี > จำนวนที่ค้นหา : 70
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ ตะวันออก ชลบุรี บางละมุง
2
เมืองจำลอง (MINI SIAM)
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ ตะวันออก ชลบุรี บางละมุง
3
ปราสาทสัจธรรม
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ ตะวันออก ชลบุรี บางละมุง
4 พิพิธภัณฑ์วัดหนองปรือ พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ ตะวันออก ชลบุรี บางละมุง
5 ศูนย์เครื่องจักสานใหญ่ที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออก ชลบุรี พนัสนิคม
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านอู่ตะเภา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี*
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านโรงโป๊ะ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ชลบุรี บางละมุง
8
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลหนองปลาไหล
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ชลบุรี บางละมุง
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ชลบุรี บางละมุง
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านบางแสม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ชลบุรี พานทอง
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลแหลมฉบัง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ชลบุรี สัตหีบ
12
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านขลอด (กศน.ตำบลพลูตาหลวง)
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ชลบุรี สัตหีบ
13
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออก ชลบุรี บ้านบึง
14
อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ พัทยา
สวนสัตว์/สัตว์น้ำ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออก ชลบุรี บางละมุง
15
ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่
ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ ตะวันออก ชลบุรี พนัสนิคม
16
พาโรดี้ อาร์ท มิวเซียม
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ ตะวันออก ชลบุรี บางละมุง
17
พิพิธภัณฑ์ ริบลีส์ เชื่อหรือไม่
พิพิธภัณฑ์ ทั่วไป ตะวันออก ชลบุรี บางละมุง
18
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลหนองชาก
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ชลบุรี บ้านบึง
19
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลหนองอิรุณ
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ชลบุรี บ้านบึง
20 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชน เทศบาลนครแหลมฉบัง ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออก ชลบุรี ศรีราชา
1 2 3 4 »
[1-20] of 70