ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> ชัยนาท > จำนวนที่ค้นหา : 35
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนอนุบาลหันคา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง ชัยนาท หันคา
2 พิพิธภัณฑ์ลาวครั่งบ้านกุดจอก พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง ชัยนาท หนองมะโมง
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านดงคอน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง ชัยนาท สรรคบุรี
4 ศูนย์ดิจิทัลของชุมชนเพื่อพ่อหลวงตำบลห้วยกรด ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง ชัยนาท สรรคบุรี
5 ศูนย์ดิจิทัลของชุมชน โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง ชัยนาท วัดสิงห์
6
ฟาร์มจระเข้วัดสิงห์
สวนสัตว์/สัตว์น้ำ ธรรมชาติวิทยา กลาง ชัยนาท วัดสิงห์
7
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ กลาง ชัยนาท เมืองชัยนาท
8
พิพิธภัณฑ์ รัชกาลที่ 5 วัดทรงเสวย
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง ชัยนาท วัดสิงห์
9 ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษเทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม กลาง ชัยนาท สรรพยา
10 โครงการพัฒนาการปรับปรุงดินสำหรับการทำนาบ้านเด่นใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม กลาง ชัยนาท หันคา
11 พิพิธภัณฑ์เครื่องการเกษตรกรรมตำบลบ่อแร่ พิพิธภัณฑ์ เกษตรกรรม กลาง ชัยนาท วัดสิงห์
12
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง ชัยนาท เมืองชัยนาท
13 พิพิธภัณฑ์ผ้าทอไทครั่ง บ้านเนินขาม พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง ชัยนาท เนินขาม
14
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง ชัยนาท วัดสิงห์
15
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดชัยนาท
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง ชัยนาท เมืองชัยนาท
16
ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สวนนกชัยนาท
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง ชัยนาท เมืองชัยนาท
17
พิพิธภัณฑ์ไข่นก สวนนกชัยนาท
พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา กลาง ชัยนาท เมืองชัยนาท
18
ศูนย์รวมนกนานาชนิด สวนนกชัยนาท
สวนสัตว์/สัตว์น้ำ ธรรมชาติวิทยา กลาง ชัยนาท เมืองชัยนาท
19
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมโนรมย์
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง ชัยนาท มโนรมย์
20 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหันคา ห้องสมุด ทั่วไป กลาง ชัยนาท หันคา
[1-20] of 35