ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> ตรัง > จำนวนที่ค้นหา : 43
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.บางกุ้ง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ ตรัง ห้วยยอด
2 ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เทศบาลเมืองกันตัง ศูนย์การเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ใต้ ตรัง กันตัง
3 ห้องสมุดรถไฟเทศบาลเมืองกันตัง ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ตรัง เมืองตรัง
4
พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ ตรัง นาโยง
5 พิพิธภัณฑ์เรือพละ พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ ตรัง กันตัง
6
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ตรัง เมืองตรัง
7
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง
ห้องสมุด ประวัติศาสตร์ ใต้ ตรัง เมืองตรัง
8 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลนาหมื่นศรี พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ ตรัง นาโยง
9
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ ตรัง เมืองตรัง
10 แปลนเนรมิต พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ ตรัง ย่านตาขาว
11
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ตรัง ย่านตาขาว
12
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ตรัง ห้วยยอด
13 แหล่งเรียนรู้ประจำพื้นที่ (หญ้าทะเล) บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อุทยานทางธรรมชาติ ธรรมชาติวิทยา ใต้ ตรัง สิเกา
14
สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง
สวนพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ใต้ ตรัง นาโยง
15
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดตรัง
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ตรัง เมืองตรัง
16
สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย
สวนพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ใต้ ตรัง ย่านตาขาว
17 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่อง ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา ใต้ ตรัง นาโยง
18
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ตรัง กันตัง
19 ห้องสมุดประชาชนอำเภอปะเหลียน ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ตรัง ปะเหลียน
20
ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัษฎา
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ตรัง รัษฎา
[1-20] of 43