ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> ตาก > จำนวนที่ค้นหา : 39
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านท่าสองยาง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันตก ตาก ท่าสองยาง
2
พิพิธภัณฑ์นครแม่สอด
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันตก ตาก แม่สอด
3
อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม "ทีปังกรรัศมีโชติ"
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันตก ตาก แม่สอด
4 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเชตะวันคีรี พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันตก ตาก แม่สอด
5 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอำเภออุ้มผาง พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันตก ตาก อุ้มผาง
6
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด
ศูนย์การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตะวันตก ตาก แม่สอด
7
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันตก ตาก บ้านตาก
8
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันตก ตาก เมืองตาก
9
อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน
ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา ตะวันตก ตาก บ้านตาก
10
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่สอด
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันตก ตาก แม่สอด
11
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามเงา
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันตก ตาก สามเงา
12
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ระมาด
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันตก ตาก แม่ระมาด
13 ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าสองยาง ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันตก ตาก ท่าสองยาง
14
ห้องสมุดประชาชนอำเภอพบพระ
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันตก ตาก เมืองตาก
15
ห้องสมุดประชาชนอำเภออุ้มผาง
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันตก ตาก อุ้มผาง
16
ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเจ้า
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันตก ตาก วังเจ้า
17 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลวังประจบ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันตก ตาก เมืองตาก
18 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันตก ตาก บ้านตาก
19
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลแม่ระมาด
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันตก ตาก แม่ระมาด
20
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อินทรคีรี 1
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันตก ตาก แม่สอด
[1-20] of 39