ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> นครปฐม > จำนวนที่ค้นหา : 66
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านวัดมะเกลือ พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง นครปฐม พุทธมณฑล
2 พิพิธภัณฑ์มณฑปพระครูสถาพรพุทธมนต์ (หลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร) พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง นครปฐม บางเลน
3
ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
สวนสัตว์/สัตว์น้ำ ธรรมชาติวิทยา กลาง นครปฐม สามพราน
4
เจษฎาเทคนิคมิวเซียม
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง นครปฐม นครชัยศรี
5 พิพิธภัณฑ์วัดบางช้างใต้ พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ กลาง นครปฐม สามพราน
6 พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตไทยทรงดำบ้านหัวถนน พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง นครปฐม ดอนตูม
7 บ้านผู้หว่าน ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง นครปฐม สามพราน
8
วู้ดแลนด์ เมืองไม้
พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา กลาง นครปฐม นครชัยศรี
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านบางเลน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง นครปฐม บางเลน
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อำเภอดอนตูม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง นครปฐม ดอนตูม
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดกลางเทศบาลนครปฐม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง นครปฐม เมืองนครปฐม
12
หนุมานนคร (หมู่บ้านโขน)
ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง นครปฐม พุทธมณฑล
13
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านปลักไม้ลาย
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง นครปฐม กำแพงแสน
14
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลบางเตย
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง นครปฐม สามพราน
15 พิพิธภัณฑ์กรมการสัตว์ทหารบก พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง นครปฐม เมืองนครปฐม
16
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้ำวัดลำพญา
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง นครปฐม บางเลน
17 พิพิธภัณฑ์วัดกำแพงแสน พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง นครปฐม กำแพงแสน
18 ห้องสมุดชุมชนเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ห้องสมุด ทั่วไป กลาง นครปฐม สามพราน
19 พิพิธภัณฑ์บุญราศีนิโคลาส พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง นครปฐม สามพราน
20 พิพิธภัณฑ์จ่าง แซ่ตั้ง พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ กลาง นครปฐม สามพราน
1 2 3 4 »
[1-20] of 66