ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> นครราชสีมา > จำนวนที่ค้นหา : 125
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 แหล่งตัดหินวัดป่าเขาหินตัด ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา สีคิ้ว
2 พิพิธภัณฑ์วัดธรรมจักรเสมาราม พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา สูงเนิน
3
อนุสรณ์สถานบูรพาจารย์เจดีย์ วัดป่าสาละวัน
ศูนย์การเรียนรู้ ศิลปะ ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลพลกรัง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านดอนขวาง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
6
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.อำเภอครบุรี
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ครบุรี
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านหนองสองห้อง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ครบุรี
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลอรพิมพ์ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ครบุรี
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เสิงสาง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เสิงสาง
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อพ่อหลวงกศน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา คง
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านบึงทับปรางค์ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โชคชัย
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ด่านขุนทด ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ด่านขุนทด
13 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โนนไทย ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โนนไทย
14 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลใหม่ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โนนสูง
15 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ปักธงชัย
16 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ชุมชนที่ 14 บ้านตะขบ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ปักธงชัย
17 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หนองระเวียง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา พิมาย
18 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนชุมพวงศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ชุมพวง
19
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน นากลาง
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา สูงเนิน
20
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดสีคิ้วคณาราม
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา สีคิ้ว
1 2 3 4 5 »
[1-20] of 125