ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> นครศรีธรรมราช > จำนวนที่ค้นหา : 88
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลทอนหงส์
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ นครศรีธรรมราช พรหมคีรี
2
หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ นครศรีธรรมราช ทุ่งสง
3
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
4 หอสมุดประชาชนเทศบาลตำบลหินตก ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์
5 พิพิธภัณฑ์วีรไทยเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ 72 พรรษา พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ใต้ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
6
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
7
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ห้องสมุด ประวัติศาสตร์ ใต้ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
8
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ นครศรีธรรมราช พรหมคีรี
9
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ใต้ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
10
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช)
ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา ใต้ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
11
พิพิธภัณฑ์หาดทรายแก้ว
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ใต้ นครศรีธรรมราช ท่าศาลา
12
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ นครศรีธรรมราช พรหมคีรี
13
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ นครศรีธรรมราช ช้างกลาง
14
อุทยานแห่งชาติเขานัน
อุทยานทางธรรมชาติ ธรรมชาติวิทยา ใต้ นครศรีธรรมราช ท่าศาลา
15
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
16
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครศรีธรรมราช
ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา ใต้ นครศรีธรรมราช สิชล
17
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งสง
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ นครศรีธรรมราช ทุ่งสง
18
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิชล
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ นครศรีธรรมราช สิชล
19
ห้องสมุดประชาชนอำเภอร่อนพิบูลย์
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์
20
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพนัง
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ นครศรีธรรมราช ปากพนัง
1 2 3 4 5 »
[1-20] of 88