ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> นครสวรรค์ > จำนวนที่ค้นหา : 66
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 พิพิธภัณฑ์กาญจนาภิเษกและอาคารพิพิธภัณฑ์บริหารและหุ่นขี้ผึ้งพระครูนิติธรรม พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว
2 พิพิธภัณฑ์วัดเขาไม้เดน พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง นครสวรรค์ พยุหะคีรี
3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา วัดศรีอุทุมพร ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม กลาง นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
4
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อพ่อหลวง บ้านส้มเสี้ยว
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง นครสวรรค์ บรรพตพิสัย
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนบ้านหนองกระโดม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
6
หอศิลป์ ศิลปปันบุญ
ศูนย์การเรียนรู้ ศิลปะ กลาง นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
7 พิพิธภัณฑ์เรือยาว วัดส้มเสี้ยว พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง นครสวรรค์ บรรพตพิสัย
8 พิพิธภัณฑ์วัดหนองกลับ พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง นครสวรรค์ หนองบัว
9 พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณท้องถิ่นวัดตากฟ้า พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง นครสวรรค์ ตากฟ้า
10 ศูนย์สารสนเทศและห้องสมุดชุมชน ห้องสมุด ทั่วไป กลาง นครสวรรค์ บรรพตพิสัย
11 พิพิธภัณฑ์การศึกษาวัดอินทาราม พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง นครสวรรค์ พยุหะคีรี
12
พิพิธภัณฑ์ค่ายจิรประวัติ
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
13
พิพิธภัณฑ์ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
14 พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร นครสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
15 พิพิธภัณฑ์ต้นน้ำ พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง นครสวรรค์ ชุมแสง
16
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
17 ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนชาวนา ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม กลาง นครสวรรค์ แม่วงก์
18
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงบอระเพ็ด
สวนสัตว์/สัตว์น้ำ ธรรมชาติวิทยา กลาง นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
19
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง นครสวรรค์ ตาคลี
20
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดนครสวรรค์
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
1 2 3 4 »
[1-20] of 66