ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> นนทบุรี > จำนวนที่ค้นหา : 38
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง นนทบุรี เมืองนนทบุรี
2
พิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว
พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง นนทบุรี เมืองนนทบุรี
3 พิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัย พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง นนทบุรี เมืองนนทบุรี
4
พิพิธภัณฑ์ของเล่น ของสะสมตูนนี่
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ กลาง นนทบุรี ปากเกร็ด
5 หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง นนทบุรี เมืองนนทบุรี
6 พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง นนทบุรี เมืองนนทบุรี
7
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง นนทบุรี บางใหญ่
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตลาดบางคูลัด ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง นนทบุรี บางใหญ่
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนธรรมมิสลาม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง นนทบุรี ปากเกร็ด
10
มณเฑียร อาเตอลิเย่
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ กลาง นนทบุรี เมืองนนทบุรี
11 พิพิธภัณฑ์ศรีธัญญา พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง นนทบุรี เมืองนนทบุรี
12
พิพิธภัณฑ์เอ็มพาวเวอร์
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง นนทบุรี เมืองนนทบุรี
13 พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง นนทบุรี เมืองนนทบุรี
14
ห้องสมุดศูนย์ผู้สูงอายุ (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี)
ห้องสมุด เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ กลาง นนทบุรี เมืองนนทบุรี
15
พิพิธภัณฑ์กรมพลาธิการทหารบก
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง นนทบุรี เมืองนนทบุรี
16 พิพิธภัณฑ์วัดบางอ้อยช้าง พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง นนทบุรี บางกรวย
17 พิพิธภัณฑ์แมลง พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา กลาง นนทบุรี เมืองนนทบุรี
18 พิพิธภัณฑ์ ร.5 หอไทยนิทัศน์ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง นนทบุรี เมืองนนทบุรี
19 พิพิธภัณฑ์วัดบางโค พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง นนทบุรี เมืองนนทบุรี
20
พิพิธภัณฑ์ดาวเทียม สถานีดาวเทียมไทยคม
พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง นนทบุรี เมืองนนทบุรี
[1-20] of 38