ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> น่าน > จำนวนที่ค้นหา : 61
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ เหนือ น่าน เมืองน่าน
2 สถาบันเกษตรพัฒนาเกษตรกรพื้นที่สูง ตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม เหนือ น่าน เฉลิมพระเกียรติ
3
เฮือนรถถีบ
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ เหนือ น่าน เวียงสา
4 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา เหนือ น่าน บ่อเกลือ
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อำเภอท่าวังผา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ น่าน ท่าวังผา
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลเปือ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ น่าน เชียงกลาง
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านฮวก ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ น่าน ท่าวังผา
8
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลไชยวัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ น่าน ปัว
9
หอศิลป์พิงพฤกษ์
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ เหนือ น่าน เมืองน่าน
10 พิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชื่น พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ น่าน เมืองน่าน
11 พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้และแหล่งเรียนรู้ชุมชน พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ น่าน เมืองน่าน
12
โฮงครูบาอินผ่อง วิสารโท พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ น่าน เมืองน่าน
13
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ เหนือ น่าน เมืองน่าน
14 โฮงเจ้าฟองคำ พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ น่าน เมืองน่าน
15
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดน่าน
ห้องสมุด ทั่วไป เหนือ น่าน เมืองน่าน
16 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านใหม่ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ น่าน นาน้อย
17
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลบัวใหญ่
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ น่าน นาน้อย
18
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านตาลชุม
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ น่าน เวียงสา
19
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลนาเหลือง
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ น่าน เวียงสา
20 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลและ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ น่าน ทุ่งช้าง
1 2 3 4 »
[1-20] of 61