ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> บุรีรัมย์ > จำนวนที่ค้นหา : 71
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านประชาพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ หนองกี่
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลตาจง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ละหานทราย
4
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โคกเมือง
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ประโคนชัย
5
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลทะเมนชัย
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เมืองแฝก ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลนาโพธิ์ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ นาโพธิ์
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ชำนิ
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตุ้มโฮมความฮู้ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์
10 มหาชีวาลัยอีสาน ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ สตึก
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านหนองนา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ บ้านด่าน
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลพนมรุ้ง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ
13 สถาบันฟื้นฟูภูมิปัญญาไท ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ แคนดง
14
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน หนองบัวโคก
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ
15
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อพ่อหลวง ตำบลโกรกแก้ว
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ
16 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ บ้านลิ่มทอง ศูนย์การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ นางรอง
17
หอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัย
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ประโคนชัย
18 บ้านสนวนนอก ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ห้วยราช
19
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อุทยานประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ
20
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ หนองกี่
1 2 3 4 »
[1-20] of 71