ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> ปราจีนบุรี > จำนวนที่ค้นหา : 31
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 พิพิธภัณฑ์วัดแก้วพิจิตร พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออก ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี
2
พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี
3 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางแตน พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออก ปราจีนบุรี บ้านสร้าง
4 พิพิธภัณฑ์วัดสง่างาม พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออก ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ค่ายจักรพงษ์ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านแหลมลิง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ปราจีนบุรี บ้านสร้าง
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านหนองหัวลิง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ปราจีนบุรี ประจันตคาม
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตลาดหลวง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี
10
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลกระทุ่มแพ้ว
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ปราจีนบุรี บ้านสร้าง
11
พิพิธภัณฑ์ทหารกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออก ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี
12 พิพิธภัณฑ์ทหารค่ายจักรพงษ์ พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออก ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี
13
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออก ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี
14
พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออก ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี
15
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก ปราจีนบุรี นาดี
16
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ
17
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี
18
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกบินทร์บุรี
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
19 ห้องสมุดประชาชนอำเภอประจันตคาม ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก ปราจีนบุรี ประจันตคาม
20
ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีมหาโพธิ์
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
[1-20] of 31