ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> ปัตตานี > จำนวนที่ค้นหา : 37
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 พิพิธภัณฑ์เครื่องจักสานย่านลิเภา พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ ใต้ ปัตตานี เมืองปัตตานี
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อพ่อหลวงบำรุงอิสลาม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ ปัตตานี เมืองปัตตานี
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.อำเภอยะรัง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ ปัตตานี ยะรัง
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน มัสยิตอัตตาลารุน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ ปัตตานี ยะหริ่ง
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.ยาบี ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ ปัตตานี หนองจิก
6
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ปัตตานี เมืองปัตตานี
7
ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะรัง
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ปัตตานี ยะรัง
8
ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะหริ่ง
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ปัตตานี ยะหริ่ง
9
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองจิก
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ปัตตานี หนองจิก
10
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสายบุรี
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ปัตตานี สายบุรี
11
ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกโพธิ์
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ปัตตานี โคกโพธิ์
12
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมายอ
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ปัตตานี มายอ
13
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปะนาเระ
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ปัตตานี ปะนาเระ
14
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งยางแดง
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ปัตตานี ทุ่งยางแดง
15
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกะพ้อ
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ปัตตานี ไม้แก่น
16
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาน
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ปัตตานี แม่ลาน
17
ห้องสมุดประชาชนอำเภอไม้แก่น
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ปัตตานี ไม้แก่น
18 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนแสงประทีปวิทยา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ ปัตตานี หนองจิก
19 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ทุ่งน้อย ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ ปัตตานี สายบุรี
20 บ้านหนังสือชุมชนบ้านช่องแมว กศน. อำเภอสายบุรี ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ปัตตานี สายบุรี
[1-20] of 37