ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> พระนครศรีอยุธยา > จำนวนที่ค้นหา : 74
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ กลาง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลสามเมือง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.อำเภอบางปะอิน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน
4 พิพิธภัณฑ์พระอุบาลีมหาเถระ พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมหาราช สุวรรณโสรัตรังสรรค์ พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง พระนครศรีอยุธยา มหาราช
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลท่าหลวง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดนางคุ่ม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พระนครศรีอยุธยา บางบาล
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลสามเรือน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลผักไห่ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พระนครศรีอยุธยา ผักไห่
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านแค ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พระนครศรีอยุธยา ผักไห่
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลกระจิว ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พระนครศรีอยุธยา ภาชี
13 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านกลุ่มไผ่ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พระนครศรีอยุธยา วังน้อย
14 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านลำวังชัน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย
15 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หมู่ 1 บ้านแพรกพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก
16 ศูนย์ดิจิทัลของชุมชน โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน
17 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อพ่อหลวงตำบลบางกระสั้น ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน
18 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ลาดบัวหลวง - คลองพระยาบัน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง
19
ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ กลาง พระนครศรีอยุธยา บางไทร
20 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน
1 2 3 4 »
[1-20] of 74