ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> ภูเก็ต > จำนวนที่ค้นหา : 34
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 บ้านพระพิทักษ์ชินประชา พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
2
พิพิธภัณฑ์เพอรานากันภูเก็ต
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ ภูเก็ต ถลาง
3
พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ ภูเก็ต กะทู้
4
Tiger Kingdom Phuket
สวนสัตว์/สัตว์น้ำ ธรรมชาติวิทยา ใต้ ภูเก็ต กะทู้
5 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลป่าคลอก พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ ภูเก็ต ถลาง
6
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจารย์เลียบ ชนะศึก
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ ภูเก็ต ถลาง
7
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลกะรน
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
8
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลวิชิต
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
9
หอสมุดแห่งชาติวัดเจริญสมณกิจ
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
10
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ใต้ ภูเก็ต ถลาง
11 พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ภูเก็ต พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
12
พิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล (Reference Collection)
พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
13
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต
สวนสัตว์/สัตว์น้ำ ธรรมชาติวิทยา ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
14 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงแรมถาวร พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
15 พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
16
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ภูเก็ต กะทู้
17 พิพิธภัณฑ์บ้านเหมืองแร่ พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ใต้ ภูเก็ต กะทู้
18
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
อุทยานทางธรรมชาติ ธรรมชาติวิทยา ใต้ ภูเก็ต ถลาง
19
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดภูเก็ต
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
20
ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ภูเก็ต ถลาง
[1-20] of 34