ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> มหาสารคาม > จำนวนที่ค้นหา : 37
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย
2 พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน พระอริยานุวัตรเขมาจารีนุสรณ์ พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม โกสุมพิสัย
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม เชียงยืน
6
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลนาเชือก
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม นาเชือก
7
คุ้มบุญตามทัน มหาสารคาม
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม
8
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม บรบือ
9
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม
10
สวนรุกขชาติพุทธมณฑล
สวนพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม นาดูน
11
สวนรุกขชาติท่าสองคอน
สวนพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม
12 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแกดำ ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม แกดำ
13 ห้องสมุดประชาชนอำเภอยางสีสุราช ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม ยางสีสุราช
14 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย
15
ห้องสมุดประชาชนอำเภอวาปีปทุม
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วาปีปทุม
16
ห้องสมุดประชาชนอำเภอโกสุมพิสัย
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม โกสุมพิสัย
17 ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทรวิชัย ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม กันทรวิชัย
18 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม เชียงยืน
19 ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาเชือก ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม นาเชือก
20
ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาดูน
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม นาดูน
[1-20] of 37