ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> ระยอง > จำนวนที่ค้นหา : 56
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
พิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออก ระยอง แกลง
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตะพงนอก ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ระยอง เมืองระยอง
3
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลบ้านเพ
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ระยอง เมืองระยอง
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลเนินพระ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ระยอง เมืองระยอง
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ระยอง แกลง
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านมะเดื่อ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ระยอง เขาชะเมา
7
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลกะเฉด
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก ระยอง เมืองระยอง
8 พิพิธภัณฑ์เมืองระยอง พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออก ระยอง เมืองระยอง
9
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก ระยอง เมืองระยอง
10 ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาพระเจดีย์กลางน้ำ ศูนย์การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตะวันออก ระยอง
11 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออก ระยอง แกลง
12 ห้องสมุดเทศบาลเมืองมาบตาพุด ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก ระยอง เมืองระยอง
13 อุทยานการเรียนรู้ระยอง ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก ระยอง เมืองระยอง
14 พิพิธภัณฑ์ชุมชนอำเภอบ้านค่าย พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออก ระยอง บ้านค่าย
15 บ้านพิพิธภัณฑ์ตำบลปากน้ำประแส พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออก ระยอง แกลง
16
สวนหอมมีสุข
ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ ตะวันออก ระยอง เมืองระยอง
17 ศูนย์สุขศาลาเยียวยาลดโลกร้อน ศูนย์การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตะวันออก ระยอง แกลง
18 พิพิธภัณฑ์ชาวนา พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออก ระยอง บ้านค่าย
19 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออก ระยอง บ้านค่าย
20 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลพลงตาเอี่ยม พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออก ระยอง วังจันทร์
[1-20] of 56