ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> ราชบุรี > จำนวนที่ค้นหา : 49
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 4
ศูนย์การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตะวันตก ราชบุรี บ้านโป่ง
2 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านลาวเวียง พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันตก ราชบุรี โพธาราม
3 พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพระพุทธมนต์ วัดปราสาทสิทธิ์ พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันตก ราชบุรี ดำเนินสะดวก
4 พิพิธภัณฑ์วัดโชติทายการาม พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันตก ราชบุรี ดำเนินสะดวก
5 พิพิธภัณฑ์วัดลาดบัวขาว พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันตก ราชบุรี บ้านโป่ง
6 จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันตก ราชบุรี เมืองราชบุรี
7
หอศิลป์ร่วมสมัยเถ้า ฮง ไถ่ ดีคุ้น
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ ตะวันตก ราชบุรี เมืองราชบุรี
8 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันตก ราชบุรี บ้านโป่ง
9
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดใหญ่อ่างทอง
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันตก ราชบุรี เมืองราชบุรี
10
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลเตาปูน จังหวัดแพร่
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันตก ราชบุรี โพธาราม
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนบ้านหนองใยบัว ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันตก ราชบุรี โพธาราม
12
พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันตก ราชบุรี เมืองราชบุรี
13 พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันตก ราชบุรี โพธาราม
14
The Blooms Orchid Park
สวนพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ตะวันตก ราชบุรี บางแพ
15
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันตก ราชบุรี เมืองราชบุรี
16
ณ สัทธา อุทยานไทย
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันตก ราชบุรี บางแพ
17
ห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันตก ราชบุรี เมืองราชบุรี
18
ห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันตก ราชบุรี บางแพ
19
โครงการศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สวนพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ตะวันตก ราชบุรี สวนผึ้ง
20 ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง สวนสัตว์/สัตว์น้ำ ธรรมชาติวิทยา ตะวันตก ราชบุรี จอมบึง
[1-20] of 49