ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> ร้อยเอ็ด > จำนวนที่ค้นหา : 66
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดคูเมือง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เมืองสรวง
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ
4
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลชัยวารี
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดวารีกุฎาราม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โพนทราย
6 พิพิธภัณฑ์เกวียน วัดบ้านโหรา พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด อาจสามารถ
7 ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นท่าม่วง ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ
8
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ชุมชนเมืองเกษ
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลหนองแวง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลอำเภอจตุรพักตรพิมาน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลเมืองน้อย ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี
12
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านนาสีใส
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โพนทอง
13
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลบัวคำ
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย
14 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านเปลือยใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ
15 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านท่าสะแบง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง
16 พิพิธภัณฑ์กรมทหารราบที่ 16 กองพันทหารราบที่ 1 พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด
17
พิพิธภัณฑ์ทหาร กองพลทหารราบที่ 6 (พิพิธภัณฑ์ทหาร พล.ร.6)
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ
18 ห้องสมุดเทศบาลตำบลเมืองสรวง ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เมืองสรวง
19
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี
20
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด
1 2 3 4 »
[1-20] of 66