ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> ลพบุรี > จำนวนที่ค้นหา : 55
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง ลพบุรี เมืองลพบุรี
2 ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินธร พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง ลพบุรี ท่าหลวง
3 พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลอานันทมหิดล ห้องรวบรวมพระราชประวัติ ร.8 พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง ลพบุรี เมืองลพบุรี
4 พิพิธภัณฑ์พระครูสนิธวินัยการ วัดท่าโขลง พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง ลพบุรี ท่าวุ้ง
5
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนหลุมข้าว
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง ลพบุรี โคกสำโรง
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.วังเพลิง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง ลพบุรี โคกสำโรง
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลหัวลำ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง ลพบุรี ท่าหลวง
8 พิพิธภัณฑ์วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง ลพบุรี ท่าวุ้ง
9 พิพิธภัณฑ์วัดโคกหม้อ พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง ลพบุรี เมืองลพบุรี
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านโคกเจริญ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง ลพบุรี โคกเจริญ
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลบัวชุม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง ลพบุรี ชัยบาดาล
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านคันนาหิน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง ลพบุรี พัฒนานิคม
13 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดโคกหม้อ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง ลพบุรี เมืองลพบุรี
14
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อพ่อหลวง อบจ.ลพบุรี
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง ลพบุรี เมืองลพบุรี
15
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ร่มทอง
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง ลพบุรี เมืองลพบุรี
16
พิพิธภัณฑ์การบินทหารบก
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง ลพบุรี เมืองลพบุรี
17 พิพิธภัณฑ์ศูนย์การทหารปืนใหญ่ พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง ลพบุรี เมืองลพบุรี
18
พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง ลพบุรี เมืองลพบุรี
19 พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านวัดยาง ณ รังสี พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง ลพบุรี เมืองลพบุรี
20 โครงการร่วมกันสู้อยู่อย่างพร้อม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม กลาง ลพบุรี บ้านหมี่
[1-20] of 55