ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> สงขลา > จำนวนที่ค้นหา : 91
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ใต้ สงขลา สทิงพระ
2 พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านคลองหอยโข่ง พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ สงขลา คลองหอยโข่ง
3
ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตโหนด นา เล
ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ สงขลา สทิงพระ
4
พิพิธภัณฑ์มายากล
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ ใต้ สงขลา หาดใหญ่
5 ศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ ใต้ สงขลา สะเดา
6 ห้องสมุดป๋าเปรม ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ สงขลา สะเดา
7 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดโคกเหรียง พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ สงขลา คลองหอยโข่ง
8
หอคอยเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ศิลปะและสวนบุรพาจารย์
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ สงขลา ระโนด
9 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มประจำตำบลทับช้าง ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ ใต้ สงขลา นาทวี
10 พิพิธภัณฑ์ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ใต้ สงขลา เมืองสงขลา
11
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ สงขลา เมืองสงขลา
12
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ สงขลา เมืองสงขลา
13 หอสมุดแห่งชาติวัดดอนรัก ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ สงขลา เมืองสงขลา
14
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
ห้องสมุด ประวัติศาสตร์ ใต้ สงขลา หาดใหญ่
15 พิพิธภัณฑ์ระโนด พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ สงขลา
16
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห
ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ สงขลา หาดใหญ่
17 ศูนย์เรียนรู้การร้อยลูกปัดมโนราห์ ศูนย์การเรียนรู้ ศิลปะ ใต้ สงขลา ควนเนียง
18
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ใต้ สงขลา เมืองสงขลา
19
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดมัชฌิมาวาส สงขลา
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ใต้ สงขลา เมืองสงขลา
20 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดบ้านไร่ พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ สงขลา จะนะ
1 2 3 4 5 »
[1-20] of 91