ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> สตูล > จำนวนที่ค้นหา : 31
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ใต้ สตูล เมืองสตูล
2 พิพิธภัณฑ์บ้านมีชีวิต หมอฮวด พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ใต้ สตูล เมืองสตูล
3
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (สตูล)
ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา ใต้ สตูล เมืองสตูล
4 แหล่งประวัติศาสตร์อ่าวพันเตมะละกา อุทยานทางธรรมชาติ ธรรมชาติวิทยา ใต้ สตูล ละงู
5
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อุทยานทางธรรมชาติ ธรรมชาติวิทยา ใต้ สตูล ละงู
6
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดสตูล
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ สตูล เมืองสตูล
7
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ สตูล ละงู
8 ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ สตูล ทุ่งหว้า
9
ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนกาหลง
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ สตูล ควนกาหลง
10
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแพ
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ สตูล ท่าแพ
11
ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ สตูล ควนโดน
12
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ สตูล มะนัง
13 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลเกตรี ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ สตูล เมืองสตูล
14
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านนาปริก
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ สตูล ควนโดน
15
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อพ่อหลวงควนโดนใน
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ สตูล ควนโดน
16
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลกำแพง
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ สตูล ละงู
17 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลขอนคลาน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ สตูล ทุ่งหว้า
18 อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานทางธรรมชาติ ธรรมชาติวิทยา ใต้ สตูล ละงู
19 อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อุทยานทางธรรมชาติ ธรรมชาติวิทยา ใต้ สตูล ควนโดน
20 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายบูกาเส็ม กรมเมือง ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ใต้ สตูล เมืองสตูล
[1-20] of 31