ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> สมุทรปราการ > จำนวนที่ค้นหา : 39
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย
สวนสัตว์/สัตว์น้ำ ธรรมชาติวิทยา กลาง สมุทรปราการ พระประแดง
2
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
3
เมืองโบราณ (พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ)
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
4 พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย ผึ้งนางโฮมสเตย์ พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง สมุทรปราการ พระประแดง
5 พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง สมุทรปราการ บางพลี
6 ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ สวนสัตว์/สัตว์น้ำ ธรรมชาติวิทยา กลาง สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
7 แหล่งการเรียนรู้ด้านการทหารโรงเรียนนายเรือ พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
8
ห้องสมุดชุมชนเคหะชุมชนสมุทรปราการ
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
9 ห้องสมุดชุมชนตำหรุ ห้องสมุด ทั่วไป กลาง สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
10 ห้องสมุดชุมชนเมฆฟ้าวิลล์เพชรงาม ห้องสมุด ทั่วไป กลาง สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
11 ห้องสมุดชุมชนยัวซ่าร์ ห้องสมุด ทั่วไป กลาง สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
12 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเรือหลวงถลาง พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
13
ห้องสมุดชุมชนการบินพลเรือน
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
14 ห้องสมุดชุมชนศิวะนคร ห้องสมุด ทั่วไป กลาง สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
15 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการ และลานวัฒนธรรม ศูนย์การเรียนรู้ ทั่วไป กลาง สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
16 พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
17
พิพิธภัณฑ์สื่อสารทหารเรือ
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
18 อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
19 ศูนย์เรียนรู้บ้านคอลาด หมู่ที่ 10 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ กลาง สมุทรปราการ บางบ่อ
20 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ ห้องสมุด ทั่วไป กลาง สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
[1-20] of 39