ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> สระบุรี > จำนวนที่ค้นหา : 51
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สระบุรี มวกเหล็ก
2
พิพิธภัณฑ์บ้านไร่กาแฟ
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง สระบุรี หนองแซง
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กองเครื่องช่วยฝึก ศูนย์การทหารม้า ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สระบุรี เมืองสระบุรี
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ท่าตูม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สระบุรี แก่งคอย
5
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลวิหารแดง
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สระบุรี วิหารแดง
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน รักสามัคคี เทศบาลตำบลบ้านหมอ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สระบุรี บ้านหมอ
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สระบุรี ดอนพุด
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลพุกร่าง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สระบุรี พระพุทธบาท
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สระบุรี มวกเหล็ก
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลแสลงพัน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สระบุรี วังม่วง
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน สามัคคีเทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สระบุรี วังม่วง
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สระบุรี วังม่วง
13 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุแค ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ
14 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนหน้าพระลาน พิบูลสงเคราะห์ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ
15 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม กลาง สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ
16
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลท่าคล้อ
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สระบุรี แก่งคอย
17 พิพิธภัณฑ์เมืองแก่งคอย พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง สระบุรี แก่งคอย
18 พิพิธภัณฑสถานพระพุทธบาท พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง สระบุรี พระพุทธบาท
19
พิพิธภัณฑ์ทหารม้า
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง สระบุรี เมืองสระบุรี
20 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลม่วงงาม ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง สระบุรี เสาไห้
[1-20] of 51