ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> สุราษฎร์ธานี > จำนวนที่ค้นหา : 62
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 สวนโมกขพลาราม วัดธารน้ำไหล ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ สุราษฎร์ธานี ไชยา
2
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลกรูด
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ สุราษฎร์ธานี พุนพิน
3
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลเคียนซา
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ สุราษฎร์ธานี เคียนซา
4
พิพิธภัณฑ์ปลาหิน
พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา ใต้ สุราษฎร์ธานี ดอนสัก
5
พิพิธเมืองคนดี
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ใต้ สุราษฎร์ธานี พุนพิน
6 พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์
7
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ใต้ สุราษฎร์ธานี ไชยา
8
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์
9
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
10 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา ใต้ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดพังบัว ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านโฉลกหลำ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน
13 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลท่าชนะ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ
14 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลบ้านนา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม
15
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ชัยบุรี
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี
16
ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยา
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ สุราษฎร์ธานี ไชยา
17
ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระแสง
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ สุราษฎร์ธานี พระแสง
18 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพุนพิน ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ สุราษฎร์ธานี พุนพิน
19
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะสมุย
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
20 ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าฉาง ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง
1 2 3 4 »
[1-20] of 62