ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> สุรินทร์ > จำนวนที่ค้นหา : 66
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 พิพิธภัณฑ์กัมมัฏฐาน-อัฐิธาตุ วัดบูรพาราม พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.ตาเบา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ปราสาท
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อพ่อหลวง อำเภอลำดวน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ลำดวน
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเพี้ยราม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านตะบัล ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ชุมพลบุรี
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนบ้านกระโพ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ท่าตูม
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ชุมชนเทศบาลตำบลกาบเชิง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ กาบเชิง
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลโพนโก ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ สนม
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านระแงง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ศีขรภูมิ
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลตรึม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ศีขรภูมิ
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลหนองบัว ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์
13 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลตระเปียงเตีย ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ลำดวน
14
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ พนมดงรัก
15 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนบ้านตะโนน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ศรีณรงค์
16
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลเขวาสินรินทร์
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ เขวาสินรินทร์
17 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านระเวียง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ โนนนารายณ์
18 พิพิธภัณฑ์กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
19 พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้โบราณ ถนนบำรุงพัฒนา พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ สำโรงทาบ
20
ห้องสมุดตำบลสวาย
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
1 2 3 4 »
[1-20] of 66