ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> สุโขทัย > จำนวนที่ค้นหา : 42
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
2
พิพิธภัณฑ์สังคโลกสุโขทัย
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ กลาง สุโขทัย เมืองสุโขทัย
3
พิพิธภัณฑ์เรือนนพมาศ
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง สุโขทัย เมืองสุโขทัย
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.อำเภอคีรีมาศ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สุโขทัย คีรีมาศ
5
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สุโขทัย คีรีมาศ
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนบ้านดงคู่ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนบ้านปากคะยาง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.ไทยชนะศึก ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม
10 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดทุ่งเนินพยอม พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง สุโขทัย กงไกรลาศ
11 ศูนย์สมุนไพร ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม กลาง สุโขทัย กงไกรลาศ
12
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง สุโขทัย เมืองสุโขทัย
13
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง สุโขทัย สวรรคโลก
14
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ กลาง สุโขทัย เมืองสุโขทัย
15
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
อุทยานประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ กลาง สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
16
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง สุโขทัย สวรรคโลก
17
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง สุโขทัย บ้านด่านลานหอย
18
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดสุโขทัย
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง สุโขทัย เมืองสุโขทัย
19 ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน กลาง สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
20 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลตลิ่งชัน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สุโขทัย บ้านด่านลานหอย
[1-20] of 42