ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> หนองคาย > จำนวนที่ค้นหา : 28
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลบ้านผือ จังหวัดหนองคาย ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โพนพิสัย
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนอนุบาลสังคม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สังคม
3
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลบ้านเดือ
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย เมืองหนองคาย
4
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนบ้านกองนาง
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ท่าบ่อ
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โพธิ์ตาก
6
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โนนสวรรค์
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ศรีเชียงใหม่
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลสระใคร ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ศรีเชียงใหม่
8
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดหนองคาย
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย เมืองหนองคาย
9 พิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย เมืองหนองคาย
10
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าบ่อ
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ท่าบ่อ
11
ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนพิสัย
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โพนพิสัย
12
ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีเชียงใหม่
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ศรีเชียงใหม่
13
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสังคม
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สังคม
14 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสระใคร ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สระใคร
15
ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัตนวาปี
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย รัตนวาปี
16
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเฝ้าไร่
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย เฝ้าไร่
17
ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธิ์ตาก
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โพธิ์ตาก
18
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย
สวนสัตว์/สัตว์น้ำ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย เมืองหนองคาย
19 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นางกุหลาบ คำผาสุข ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สระใคร
20 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายกสิพงษ์ ประจิมทิศ ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย รัตนวาปี
[1-20] of 28