ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> อุดรธานี > จำนวนที่ค้นหา : 67
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านศรีสะอาด
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี บ้านผือ
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียน ตชด.บ้านวังชมภู ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ไชยวาน
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านโคก หมู่ 7 ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี สร้างคอม
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลหนองสำโรง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี เมืองอุดรธานี
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านโนนยาง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี กุดจับ
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนชุมชนบ้านกุดค้า ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ทุ่งฝน
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.นาชุมแสง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ทุ่งฝน
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลถ่อนนาลับ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี บ้านดุง
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลเมืองหนองสำโรง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี เมืองอุดรธานี
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โนนสูง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี เมืองอุดรธานี
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี (บ้านกุดลิงง้อ) ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี เมืองอุดรธานี
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านอูบมุง หมู่ 1 ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี หนองวัวซอ
13
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลหนองวัวซอ
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี หนองวัวซอ
14 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านสงเปลือย ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี กุมภวาปี
15
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลเมืองบ้านดุง
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี บ้านดุง
16
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี เมืองอุดรธานี
17
ท้องฟ้าจำลอง เทศบาลนครอุดรธานี
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี เมืองอุดรธานี
18 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสระแก้ว พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี หนองหาน
19 พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ช้าง วัดสระแก้ว พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ศรีธาตุ
20
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี หนองหาน
1 2 3 4 »
[1-20] of 67