ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> อุตรดิตถ์ > จำนวนที่ค้นหา : 42
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
2 พิพิธภัณฑ์วัดกลาง พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ เหนือ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลโสกแสง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนทองแสนชัยวิทยา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลบ้านโคน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ อุตรดิตถ์ พิชัย
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ อุตรดิตถ์ น้ำปาด
7
พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก ไท-ยวน ลับแล
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ อุตรดิตถ์ ลับแล
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หนองคำฮ้อย ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลหาดกรวด ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
10 พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ อุตรดิตถ์ ลับแล
11 พิพิธภัณฑ์วัดขวางชัยภูมิ พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ อุตรดิตถ์ พิชัย
12
ศูนย์วัฒนธรรมบ้านชายเขา
ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
13 พิพิธภัณฑ์วัดใหญ่ท่าเสา พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ เหนือ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
14 พิพิธภัณฑ์วัดเอกา พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ อุตรดิตถ์ พิชัย
15 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหาดสองแคว พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ อุตรดิตถ์ ตรอน
16
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลผาจุก
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
17 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ห้องสมุด ทั่วไป เหนือ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
18 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน พร้อมใจพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ อุตรดิตถ์ ตรอน
19
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. ตำบลน้ำหมัน
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ อุตรดิตถ์ ท่าปลา
20 ห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำปาด ห้องสมุด ทั่วไป เหนือ อุตรดิตถ์ น้ำปาด
[1-20] of 42