ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> อุบลราชธานี > จำนวนที่ค้นหา : 93
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
พิพิธภัณฑ์เมืองเกษมสีมา
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ตระการพืชผล
2 พิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี
3 พิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร (ชาสุภัทโท) พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วารินชำราบ
4 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดบูรพาปะอาว พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี
5 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านปากน้ำ พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี
6
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี เขื่องใน
7
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลปทุม
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี
9
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน แก้งกอก
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดขวัญมงคล ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่
11
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.อำเภอเขื่องใน
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี เขื่องใน
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดยางน้อย ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี เขื่องใน
13 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลเทพวงศา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี เขมราฐ
14 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านบึงหอม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี เขมราฐ
15
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลโสกแสง
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี นาจะหลวย
16 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนศรีมงคลศึกษากร ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี บุณฑริก
17 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น
18
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดม่วงสามสิบ
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ
19 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านหนองขุ่น ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ
20
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนบ้านหนองไฮ
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร
1 2 3 4 5 »
[1-20] of 93