ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> อ่างทอง > จำนวนที่ค้นหา : 35
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 โรงพยาบาลเรือ วัดสุวรรณราชหงษ์ พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ กลาง อ่างทอง โพธิ์ทอง
2 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดข่อย พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง อ่างทอง โพธิ์ทอง
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตลาดหลวง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง อ่างทอง เมืองอ่างทอง
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดอ่างทอง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง อ่างทอง เมืองอ่างทอง
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านแห ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง อ่างทอง เมืองอ่างทอง
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านวัดนก ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง อ่างทอง เมืองอ่างทอง
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลเมืองอ่างทอง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง อ่างทอง เมืองอ่างทอง
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านบางเสด็จ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง อ่างทอง ป่าโมก
9
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลม่วงคัน
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง อ่างทอง โพธิ์ทอง
10 ศูนย์ดิจิทัลของชุมชน บ้านม้าพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง อ่างทอง ไชโย
11 พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลห้วยคันแหลน พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ
12 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ห้องสมุด ทั่วไป กลาง อ่างทอง โพธิ์ทอง
13
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ
14 ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุด ทั่วไป กลาง อ่างทอง แสวงหา
15
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดอ่างทอง
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง อ่างทอง เมืองอ่างทอง
16 ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชโย ห้องสมุด ทั่วไป กลาง อ่างทอง ไชโย
17
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโก้
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง อ่างทอง สามโก้
18
ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง อ่างทอง
ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ กลาง อ่างทอง แสวงหา
19
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแสวงหา
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง อ่างทอง แสวงหา
20
ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าโมก
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง อ่างทอง ป่าโมก
[1-20] of 35