ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> เชียงราย > จำนวนที่ค้นหา : 105
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
พิพิธภัณฑ์เล่นได้
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ เชียงราย แม่สรวย
2
หอศิลป์ไตยวน
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ เหนือ เชียงราย เมืองเชียงราย
3
พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเวียงกาหลง
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ เหนือ เชียงราย เวียงป่าเป้า
4
พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ เหนือ เชียงราย เมืองเชียงราย
5
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลแม่พริก
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงราย แม่สรวย
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านร่องปลายนา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงราย แม่ลาว
7
ขัวศิลปะ
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ เหนือ เชียงราย เมืองเชียงราย
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดป่าตาลใต้ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงราย ขุนตาล
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงราย เวียงชัย
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงราย เชียงของ
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.หนองแรด ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงราย เทิง
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนเทศบาล2 ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงราย ป่าแดด
13 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.แม่จัน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงราย แม่จัน
14 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.อำเภอแม่สรวย ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงราย แม่สรวย
15 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนท่าถือพลับพลาวิทยาคม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงราย แม่สรวย
16 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.เวียง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงราย เวียงป่าเป้า
17 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงราย แม่ลาว
18 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนบ้านเด่นศาลา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงราย เวียงป่าเป้า
19 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงราย เวียงป่าเป้า
20 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนสันคีรีวิทยาคม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง
1 2 3 4 5 »
[1-20] of 105