ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> เชียงใหม่ > จำนวนที่ค้นหา : 176
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวเขา ดอยปุย พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
2 พิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ เหนือ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
3
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ เชียงใหม่ ดอยหล่อ
4
สวนสัตว์แมลงสยาม
สวนสัตว์/สัตว์น้ำ ธรรมชาติวิทยา เหนือ เชียงใหม่ แม่ริม
5
พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ เหนือ เชียงใหม่ สันกำแพง
6 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา เหนือ เชียงใหม่ แม่ริม
7
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลป่าแป๋
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงใหม่ แม่แตง
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลไชยปราการ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงใหม่ ไชยปราการ
9
พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)
พิพิธภัณฑ์ เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ เหนือ เชียงใหม่ ฝาง
10 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม เหนือ เชียงใหม่ ฝาง
11
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ค่ายกาวิละ
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงใหม่ แม่แตง
13
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อพ่อหลวงตำบลแม่สูน
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงใหม่ ฝาง
14 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลแม่อาย ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงใหม่ แม่อาย
15
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านทุ่งเสี้ยว
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงใหม่ สันป่าตอง
16 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลออนใต้ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงใหม่ สันกำแพง
17 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงใหม่ ดอยเต่า
18
พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ
พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา เหนือ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
19
พิพิธภัณฑ์รถโบราณเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
20
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลบ้านหลวง
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ เชียงใหม่ จอมทอง
1 2 3 4 5 »
[1-20] of 176