ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> เพชรบุรี > จำนวนที่ค้นหา : 44
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 พิพิธภัณฑ์ปานถนอม พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันตก เพชรบุรี เขาย้อย
2 พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดพลับพลาชัย พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันตก เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี
3
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลต้นมะพร้าว
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันตก เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี
4 พิพิธภัณฑ์วัดมหาธาตุวรวิหาร พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันตก เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี
5 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตะวันตก เพชรบุรี บ้านแหลม
6 สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันตก เพชรบุรี ชะอำ
7
โครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร
ศูนย์การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตะวันตก เพชรบุรี ชะอำ
8
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ศูนย์การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตะวันตก เพชรบุรี ชะอำ
9 ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันตก เพชรบุรี ชะอำ
10 พระราชวังรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน) พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันตก เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี
11 ห้องสมุดชุมชนตำบลห้วยลึก ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันตก เพชรบุรี บ้านลาด
12 ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวีตชุมชนตำบลบ้านหาด ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันตก เพชรบุรี บ้านลาด
13
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันตก เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี
14
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
อุทยานประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ตะวันตก เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี
15 พิพิธภัณฑ์วิถีชาวนาวัดชะอำคีรี พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันตก เพชรบุรี ชะอำ
16
ศูนย์การเรียนรู้องค์การจัดการน้ำเสียที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ศูนย์การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตะวันตก เพชรบุรี ชะอำ
17
ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 2
ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันตก เพชรบุรี ท่ายาง
18
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันตก เพชรบุรี เขาย้อย
19
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานทางธรรมชาติ ธรรมชาติวิทยา ตะวันตก เพชรบุรี แก่งกระจาน
20
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันตก เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี
[1-20] of 44