ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> เลย > จำนวนที่ค้นหา : 63
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลหนองหิน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เชียงคาน
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนบ้านเพิ่ม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ผาขาว
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลเชียงกลม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ปากชม
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านเหมืองแพร่ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย นาแห้ว
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลวังสะพุง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วังสะพุง
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วังสะพุง
7
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลปวนพุ
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองหิน
8 พิพิธภัณฑ์ประภัศร์จันทโชติ พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เมืองเลย
9
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้าย
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ด่านซ้าย
10 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ภูหลวง
11 สถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ภูเรือ
12
สวนรุกขชาติภูข้าว
สวนพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย นาด้วง
13
สวนรุกขชาติปากปวน
สวนพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วังสะพุง
14
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดเลย
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เมืองเลย
15 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคาน ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เชียงคาน
16
ห้องสมุดประชาชนอำเภอด่านซ้าย
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ด่านซ้าย
17
ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วังสะพุง
18
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าลี่
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ท่าลี่
19 ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากชม ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ปากชม
20
ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเรือ
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ภูเรือ
1 2 3 4 »
[1-20] of 63