ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> ประจวบคีรีขันธ์ > จำนวนที่ค้นหา : 35
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 พิพิธภัณฑ์ทหารศูนย์การทหารราบ พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี
2 พิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุ วัดห้วยสัก พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย
3
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
4 พิพิธภัณฑ์และอุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 5 พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
5 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน
6
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
7
หอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวล
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน
8 ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
9
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าชายเลนสิรินาถราชินี
ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี
10
ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก (พลังคิด ดี)
ศูนย์การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก
11 ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอปราณบุรี ท่าน้ำเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หมู่ 5 เกาะหลัก ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
13
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลเขาล้าน
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก
14
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.สามร้อยยอด
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด
15
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน
16
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปราณบุรี
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี
17 ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับสะแก ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก
18
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี
19 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางสะพานน้อย ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย
20
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามร้อยยอด
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด
[1-20] of 35